"Con constancia por parte do paciente e cunha supervisión correcta da Enfermería, os pacientes asmáticos e EPOC poden ter calidade de vida"