Bases do proceso selectivo para a creación dunha lista de agarda para a cobertura, como persoal laboral temporal, das vacantes e ausencias da enfermeira do Instituto municipal de drogodependencia do Concello de Monforte de Lemos

Empleo Visto: 96

Apertura do prazo de presentación de solicitudes para o proceso selectivo para a CREACIÓN DE LISTA DE AGARDA PARA A COBERTURA, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DAS VACANTES E AUSENCIAS DA ENFERMEIRA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA  DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS.

Por resolución da alcaldía de data 29 de xuño de 2022 aprobáronse as  bases da convocatoria indicada.

O prazo para presentar solicitudes de participación é de CINCO (5) días hábiles  a contar dende o día seguinte  ó da publicación  das bases na web municipal.

As bases e demais información do proceso selectivo poden ser consultadas na web municipal (www.monfortedelemos.es).

Bases 2022

Imprimir