Convocatoria para ampliar lista de agarda, Monforte de Lemos

APROBACION DAS BASES PARA A AMPLIACIÓN DA LISTA DE AGARDA PARA A COBERTURA DE VACANTES E AUSENCIAS DA ENFERMEIRA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENZA.

  • Concello de Monforte de Lemos 
  • As retribucións serán as que se fixen nos orzamentos para o posto de enfermeira do I.M. de Drogodependencia do Concello de Monforte de Lemos en caso de ser o contrato xornada completa, minorándose en caso de ser a xornada menor proporcionalmente.
  • O procedemento de selección será o concurso, de acordo cos méritos e puntuacións que se detallen.
  • Bases convocatoria

 


Imprimir