O Servizo Galego de Saúde crea unha sección de igualdade no seu departamento de Recursos Humanos

O Diario Oficial de Galicia (DOG), vén de publicar, a modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Servizo Galego de Saúde, en virtude da que se crea un novo posto de traballo, para a Sección de Igualdade na Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.


Sala de prensa Sergas (08/12/2023) 


 

O Diario Oficial de Galicia (DOG), vén de publicar, a modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Servizo Galego de Saúde, en virtude da que se crea un novo posto de traballo, para a Sección de Igualdade na Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

A creación deste posto xustifícase na aprobación do I Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes no Servizo Galego de Saúde período 2021-2024 (DOG num. 202, de 20 de outubro)  cuxa execución e seguimento, así como dos futuros que se aproben, require da dotación dun posto estrutural na RPT desta Dirección Xeral.

Coa creación deste posto a Consellería de Sanidade reafírmase no seu compromiso cos valores e principios da igualdade de xénero, e coa necesidade de asignar todos os recursos necesarios para a definición, implantación e seguimento do Plan, coa finalidade última de integrar o principio de igualdade na cultura da organización sanitaria.

Entre conxunto de medidas que incorpora o Plan, destacan ás vencelladas coa maternidade e, en especial, aquelas que teñen como obxectivo evitar posibles prexuízos nas condicións salariais das mulleres embarazadas. Así, lembrou que en Galicia, xa desde o ano 2022, as profesionais do Sergas que estean de baixa por maternidade reciben a media das súas retribucións variables (gardas, noites e festivos).

A lei de Presupostos que a Xunta remitiu ao Parlamento de Galicia, o Executivo galego incluíu unha partida para estender o mantemento destas retribucións variables a todas aquelas baixas por continxencias comúns durante o embarazo.

Aprobado no ano 2021, entre os obxectivos principais do I Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes no Servizo Galego de Saúde atópanse promover a igualdade de xénero para acadar a igualdade real no trato e de oportunidades; así como diminuír desigualdades e desequilibrios que, aínda sendo de orixe cultural e social, se puidesen dar no Sergas. 

Así mesmo, tamén incide en formar, informar e sensibilizar sobre igualdade de trato e oportunidades, e sobre as necesidades específicas das mulleres e os homes; ou en vixiar de forma especial a discriminación indirecta, entendendo por esta, a situación na que unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutros, pon a unha persoa dun sexo en desvantaxe fronte a persoas do outro sexo.


Imprimir  
Usamos cookies

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su consentimiento. Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de OCE OURENSE que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.