Arranca una macroencuesta para conocer si las enfermeras se vacunarán frente a la gripe

Lunes, 21 de septiembre de 2020. Organización colegial de enfermería. 

Arranca una macroencuesta para conocer si las enfermeras se vacunarán frente a la gripe, o en caso contrario, sus motivos para no hacerlo.

 

• El Ministerio de Sanidad recomienda que, para prevenir un mayor colapso en el sistema sanitario, al menos el 75% de los profesionales sanitarios se inmunice frente a la gripe en esta campaña de vacunación. ¿Es viable este objetivo cuando el año pasado sólo se vacunó en torno a un 30%?

• El Consejo General de Enfermería pone en marcha una encuesta que analizará la predisposición y la percepción de las enfermeras frente a la vacuna de la gripe.

• “Es importante conocer estos datos para analizar la adherencia de las enfermeras a las próximas campañas de vacunación y testar su confianza en ellas. Los resultados serán clave para realizar futuras campañas de concienciación entre nuestras profesionales. Tenemos que convertir a las enfermeras españolas en portavoces de la importancia de la vacunación”, recalca Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Madrid, 21 de septiembre de 2020.- Tal y como se ha manifestado desde el Ministerio de Sanidad, si queremos prevenir un mayor colapso en el sistema sanitario que acumule pacientes por COVID-19 y por la gripe común, es fundamental conseguir que, al menos, el 75% de los sanitarios se encuentre inmunizado contra la gripe. Al tratarse de un grupo de riesgo, la inmunización de las enfermeras es prioritaria. ¿Están dispuestas a vacunarse o la tasa de inmunización sólo alcanzará como hasta ahora, en torno al 30% de los profesionales? ¿la pandemia va a influir en su decisión de vacunarse este año?, ¿cuál es la difusión que se hace de la vacuna de la gripe en su entorno de trabajo? ¿Se les facilita el acceso a la vacuna?

Colectivos sanitarios, do sector educativo, asociacións de enfermos e asociacións de nais e pais, defenden de novo a necesidade de contar cun enfermeira/o escolar nos centros educativos de Galicia

Ourense, 31 de agosto do 2020 | A cidadanía galega manifestou no 2019 o seu apoio con preto 33.000 sinaturas, en formato papel, á Proposición Non de Lei de iniciativa civil para Recoñecemento e Regulación da Figura da Enfermería Escolar en Galicia, que foi rexeitada ao non contar co apoio da maoiría parlamentaria.

Nun escenario pre-pandemia xa sabíamos das necesidades das escolas galegas para poder atender aos nenos galegos con necesidades sanitarias afectos dalgunha enfermidade (asma, epilepsia, diabetes, TDH, Autismo, etc.) así coma dos beneficios de poder engadir a educación sanitaria na Escola.

A Enfermería Escolar é un perfil profesional necesario e recoñecido en múltiples países dentro da UE (Francia, Suecia, Inglaterra) e fóra dela, coma en EEUU. A nivel estatal, non existe unha regulación uniforme desta figura, observándose unha clara desigualdade entre as diferentes Comunidades Autónomas: Madrid, Valencia, Extremadura e Murcia contan con enfermeiros nas súas escolas; outras como Andalucía, Canarias e Castela e León xa recoñecen esta figura.

Na actualidade é sabido a preocupación das familias de cara ao inicio do curso escolar, o Protocolo da Xunta para a Reactivación no Ambito InfantoXuvenil en relación coa Infección polo virus SARS-Cov-2, determina as medidas a levar a cabo en tres pilares: vixilancia, prevención e control. Todo elo recae sobre e ‘Equipo Covid’ do centro formado polo director do centro, ou persoa na que él delegue, e outros dous profesores, salvo en centros con menos de 6 unidades que pode formarse só polo director.

O equipo docente, de novo, ten que facerse cargo de labores ás que non está afeito nin debidamente formado, un enfermeira/o escolar permite dar unha resposta axeitada neste contexto de pandemia, permitindo facer unha Educación Sanitaria e labor asistencial de calidade.

As labores no contexto de pandemia son moi numerosas: detección de síntomas, debido illamento dos posibles casos, uso correcto dos EPIs, formación constante do profesorado, alumnado e familias, educación sanitaria (hixiene de mans, hixiene respiratoria...) e avaliación das melloras neste sentido, correcta desinfección e xestión de residuos, etc.

Por unha educación segura e de calidade, para evitar o agravio comparativo de que a nosa Comunidade Autónoma segue sen contar con estes profesionais sanitarios, os colectivos: Colexio de Enfermería de Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra; SATSE, AMECE Galicia, ACEESE Galicia, FEGADI, UGADE, Fedarición Autismo Galicia, ADAHPO,

Asociación Bicos de Papel, AEPOCS, CONFAPA Galicia, FECAPA Santiago, FOANPAS, ANPE, SNEP e Escolas Católicas, solicitan de novo ás Consellerías competentes en Educación e Sanidade que incorporen estos profesionais para dar resposta a situación de emerxencia sanitaria na que nos atopamos e para o correcto coidado dos nenos galegos.

Por elo apoiamos a campaña nacional #AlColeConEnfermera e lanzamos a campaña nas redes sociais: “Unha volta segura. Enfermeira Escolar”.

DERPA Galicia: «Faltan más medidas, falta pensar en los niños, faltan maestros y falta un mayor desembolso económico. No podemos afrontar la pandemia a coste cero»

Ourense, 26 de agosto del 2020 | La plataforma Dereito a Ensino Sen Risco en Pandemia (DERPA) nace, apenas hace un mes, como respuesta a la inquietud de las familias que ven acercarse la 'Vuelta al Cole' sin que desde la Consellería de Educación establezcan más medidas que el Protocolo de adaptación al contexto de la Covid-19, que no satisface ni a los progenitores ni a los docentes.

Usamos cookies

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su consentimiento. Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de OCE OURENSE que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.