Imprimir

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se nomea o tribunal cualificador do concurso-oposición
para o ingreso na categoría de enfermeiro/a convocado pola Resolución do 1 de
marzo de 2018.

AnuncioG0003-140119-0001_gl.pdf