Imprimir

ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se convoca un novo procedemento
para a integración voluntaria no réxime estatutario de determinado persoal
laboral fixo de entidades públicas adscritas a esta consellería

AnuncioC3K1-281218-0002_gl.pdf