Imprimir

 

DECRETO 162/2018, do 13 de decembro, polo que se aproba a oferta de
emprego público para o ano 2018 do persoal sanitario funcionario ao servizo
da Comunidade Autónoma incluído no ámbito de aplicación da Lei 17/1989,
do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da
Comunidade Autónoma

AnuncioC3K1-131218-0001_gl.pdf