Imprimir

RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se autorizan e se publican diversos acordos adoptados
pola Comisión Central de Seguimento do Pacto sobre selección de persoal
estatutario temporal do Sistema público de saúde de Galicia (Diario Oficial de
Galicia número 123, do 30 de xuño de 2016).

AnuncioG0003-051018-0001_gl.pdf