Imprimir

RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes
admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do
exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de
enfermeiro/a convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018

AnuncioG0003-250918-0003_gl.pdf