Imprimir

RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se autoriza e se publica o acordo adoptado pola Comisión Central de seguimento do pacto sobre selección de persoal estatutario temporal no ámbito do Servizo Galego de Saúde e das entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade (Diario Oficial de Galicia número 89, do 9 de maio de 2011) na reunión que tivo lugar o día 5 de febreiro de 2013.