Imprimir

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos,
pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas
persoas aspirantes admitidas nas listas para a formalización de nomeamentos
estatutarios temporais de enfermeiro/a especialista en enfermaría familiar e
comunitaria do Sistema público de saúde de Galicia

.AnuncioG0003-100418-0002_gl.pdf