Imprimir
RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se convoca concurso de traslados aberto e permanente para
a provisión de prazas básicas de persoal estatutario diplomado sanitario
AnuncioG0003-141217-0008_gl.pdf