Imprimir
Resolución pola que se aproban as bases do procedemento do concurso de traslado aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia