Imprimir
RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se inicia o prazo para a inscrición de aspirantes á formalización
de nomeamentos estatutarios temporais de enfermeiro/a especialista en
Enfermaría Pediátrica no ámbito das institucións sanitarias do Sistema público
de saúde de Galicia.