Imprimir
RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos,
pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas
persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección
temporal de diversas categorías de persoal estatutario
AnuncioG0003-080517-0002_gl.pdf