Imprimir
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos,
pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo
Galego de Saúde e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes
seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías
de persoal estatutario, convocado pola Resolución do 17 de xuño de 2015
.AnuncioG0003-210417-0002_gl.pdf