Imprimir
RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas
polas persoas aspirantes admitidas no proceso de inscrición para a formalización
de nomeamentos temporais en postos de traballo de persoal funcionario sanitario
da escala de saúde pública e Administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de
outubro
AnuncioG0003-030417-0001_gl.pdf