Imprimir
RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/
as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das
listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario
AnuncioG0003-270317-0003_gl.pdf