Imprimir

Se acorda peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomamento de persoal funcionario interino correspondente.

AnuncioCA01-220217-0001_gl.pdf