Imprimir

RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo
e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no
concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado
pola Resolución do 10 de decembro de 2014, modificada pola Resolución do 24
de abril de 2015.

AnuncioG0003-130217-0002_gl.pdf