Imprimir
RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso
selectivo para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario convocado
por Resolución do 17 de xuño de 2015, relativos á baremación definitiva da fase
de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as

AnuncioG0003-020217-0004_gl.pdf