Imprimir
RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos,
pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no
concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a e se convoca
para o acto de elección de destino

AnuncioG0003-120117-0002_gl.pdf