Imprimir
RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se autorizan e se publican diversos acordos adoptados
pola Comisión Central de Seguimento do Pacto sobre selección de persoal
estatutario temporal do Sistema público de saúde de Galicia (Diario Oficial de
Galicia número 123, do 30 de xuño).

AnuncioG0003-161216-0001_gl.pdf