Imprimir
RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de
concurso do proceso selectivo para o ingreso en diversas categorías de persoal
estatutario, convocado pola Resolución do 17 de xuño de 201

AnuncioG0003-141116-0001_gl.pdf