Imprimir
RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da
fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas categorías de
persoal estatutario, convocado pola Resolución do 17 de xuño de 2015.

AnuncioG0003-261016-0002_gl.pdf