Imprimir
RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as
e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de
actualización das listas de selección temporal de diversas categorías sanitarias
listas_provisionais.pdf