Imprimir
RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se nomea un novo membro do tribunal cualificador do
concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado
pola Resolución do 10 de decembro de 2014, modificada por Resolución do 24
de abril de 2015.
AnuncioG0003-101115-0001_gl.pdf