Imprimir

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos,
pola que se declaran, con carácter provisional, os aspirantes admitidos e
excluídos, así como os exentos e non exentos do exercicio de lingua galega no
concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a convocado pola
Resolución do 10 de decembro de 2014, modificada pola Resolución do 24 de
abril de 2015.

AnuncioG0003-070715-0002_gl.pdf