Organización Colegial de Enfermería    Diario Enfermero
     
Academia Galega de Enfermería   Servicio Gallego de Salud

RESOLUCIÓN do 17 de xuño do 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos,
pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías
de persoal estatutario.


De conformidade co establecido no Decreto 157/2014, do 11 de decembro, polo que
se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal
estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia nº 243,
do 19 de decembro) e o Decreto 59/2015, do 16 de abril, polo que se aproba a oferta de
emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo
Galego de Saúde para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia nº 76, do 23 de abril), este
centro directivo, logo de elaboración pola Comisión Técnica de Procesos Selectivos e posterior
negociación coa representación sindical no seo da Mesa Sectorial de Negociación
e no uso das competencias que lle atribúe o artigo 8 dos mencionados decretos e o artigo
4.1.b) da Orde do 5 de xullo de 2012 (Diario Oficial de Galicia nº 139, do 20 de xullo)
sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de
Saúde resolve convocar concurso-oposición para o ingreso nas categorías de enfermeiro/a
especialista en obstetricia e xinecoloxía, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional,
técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en hixiene bucodental,
técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de
diagnóstico clínico, técnico/a superior en radioterapia, técnico/a en coidados auxiliares de
enfermaría e técnico/a en farmacia, de acordo coas seguintes
Bases:
I. Normas xerais.
1.1. Prazas.
1.1.1. Convócase concurso-oposición para o ingreso nas categorías de enfermeiro/a
especialista en obstetricia e xinecoloxía, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional,
técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en hixiene bucodental,
técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de
diagnóstico clínico, técnico/a superior en radioterapia, técnico/a en coidados auxiliares de
enfermaría e técnico/a en farmacia do Servizo Galego de Saúde

Colegiación On-Line

Presentación de la documentación para la colegiación

Consultas

Realiza tus consultas de forma más rápida a través de la web

Trabajo

Consulta las ofertas de trabajo que llegan a nuestra oficina en un solo clic

Formación

Comprueba qué cursos están disponibles con su información completa


 banner 2020

 

      AMA-Seguros Abanca  WhatsApp Image 2019-11-12 at 10.50.31