Imprimir

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Recursos
Humanos, pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva
obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das
listas de selección temporal da categoría de enfermeiro/a da Fundación Pública
Urxencias Sanitarias-061.

AnuncioG0003-260515-0002_gl.pdf