Imprimir

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos,
pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas
persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección
temporal de diversas categorías sanitarias

.AnuncioG0003-120515-0001_gl.pdf