Imprimir

RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos,
pola que se modifica a Resolución do 10 de decembro de 2014, pola que se
convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a,
ampliando o número de prazas convocadas

AnuncioG0003-270415-0001_gl.pdf