Imprimir

RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2014 pola que se convocan probas
selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional diplomado/a en
Enfermaría, grupo II, pola quenda de promoción interna e pola quenda de acceso
libre, vacante no cadro de persoal laboral desta universidade.

AnuncioG2018-101114-0001_gl.pdf